Wij luisteren, zodat u weer kunt horen
A+ | Reset | A-

Overzicht van "Achtergrondinformatie"

Tekenen van een verminderd gehoorvermogen
Oorzaken van gehoorvermindering
Gehoortesten en audiogrammen
Typen van hoortoestellen
Digitale tegenover conventionele hoortoestellen
Professionele hulp en advies
Een of twee hoortoestellen?
Tips voor het praten met slechthorenden


Tekenen van een verminderd gehoorvermogen

Gehoorverlies is een onzichtbare handicap die verreikende sociale en psychologische effecten kan hebben. In de meeste gevallen is het verlies van het gehoorvermogen een erg langzaam proces dat plaatsvindt in het verloop van vele jaren. Er zijn echter enkele vroege tekenen van gehoorverlies waar u op kunt letten:

 • Heeft u moeite met het volgen van vergaderingen, lezingen, presentaties e.d.?
 • 's Avonds doodmoe en/of hoofdpijn?
 • Wordt het moeilijker om een eenvoudig gesprek met familie, vrienden of collega's op het werk te voeren?
 • U wordt er opmerkzaam op gemaakt dat u een langzame reactie heeft op omgevingsgeluiden (zoals de telefoon of de deurbel)
 • Zegt u dikwijls: "Ik kan het wel horen, maar ik versta het niet".
 • Klaagt uw partner dat u altijd de televisie te hard heeft staan?
 • Vindt u dat mensen niet meer duidelijk articuleren, ...iedereen staat te mompelen en binnensmonds te praten?

Als u meerdere vragen met 'ja' hebt beantwoord, duidt dit op gehoorproblemen. In dat geval is het verstandig uw gehoor vakkundig te laten onderzoeken.
Hiervoor kunt u altijd terecht bij Hoorstudio Huisman. Zij maken altijd een gratis gehoortest en zullen u zonodig ook doorverwijzen naar een K.N.O.-arts.


Terug naar Achtergrondinformatie Volgend onderwerp


Oorzaken van gehoorverlies

Gehoorverlies kan het resultaat zijn als er een defect is in de gehoorbaan in het buiten-, midden- of binnenoor, of in de complexe gehoorzenuwbaan naar de hersenen. Verminderd gehoorvermogen kan aangeboren of verworven zijn. Een aangeboren gehoorbeschadiging is aanwezig bij of vlak na de geboorte. Een verworven gehoorbeschadiging vindt plaats op latere leeftijd. Afhankelijk van het deel van het gehoorsysteem dat beschadigd is, wordt een gehoorbeschadiging gekenmerkt als:

oor

 

Geleidingsverlies, bijv. t.g.v.

 • een cesumenprop in de gehoorgang
 • infectie van het buitenoor (Otitis Externa)
 • infectie van het middenoor (Otitis Media)
 • beschadigd trommelvlies
 • verkalking van de gehoorbeentjes (Otosclerose)
 • gedeeltelijke/gehele afsluiting van de gehoorgang (Atesia)

Perceptief verlies, bijv. t.g.v.

 • het verouderingsproces (Presbycusis)
 • buitensporige blootstelling aan lawaai (lawaaitrauma)
 • ziekten als hersenvliesontsteking of de ziekte van Menière
 • virusinfecties als de bof, mazelen, of griep
 • ototoxische middelen die het gehoorsysteem beschadigen (vergiftigingen)
 • hoofwonden/trauma (schedelbasisfractuur)
 • acoustisch neuroma (Carcinoma van de achtste craniale zenuw, brughoektumor)
 • geelzucht
 • gebrek aan zuurstof bij de geboorte

Gemengd verlies, bijv.

 • Als er een probleem is zowel in het geleidingsgedeelte (bijv. in het buiten- of middenoor) en in dezenuwbaan (bijv het binnenoor)

Vorig onderwerp Terug naar achtergrondinformatie Volgend onderwerp


Gehoortesten en audiogrammen

De eenvoudigste test van het gehoorvermogen wordt zuivere toon audiometrie genoemd waarbij men luistert naar een reeks tonen van verschillende frequenties (zuiveretonen genaamd) en daarbij aangeeft wanneer men ze hoort, bijvoorbeeld door een knop in te drukken. De sterkte van elke toon wordt teruggebracht tot hij nog net te horen is.De zachtste geluiden die men kan horen (de gehoordrempelwaarden) worden dan aangegeven in een grafiek die audiogram heet.

Frequentie wordt uitgedrukt in termen van trillingen per seconde, of Hertz(Hz). Hoe hoger de waarde, des te hoger de toon. Volume of geluidssterkte wordt gemeten in eenheden genaamddecibels (dB). Nul decibel (0dB) betekent niet 'geen geluid' - het is alleen extreem zacht. De geluidssterkte van een gesprek is ongeveer 65dB, en 120dB is heel, heel hard - ongeveer zoveel lawaai als van een straalvliegtuig dat opstijgt op 100 meter afstand!


Vorig onderwerp Terug naar achtergrondinformatie Volgend onderwerp


Typen hoortoestellen

Omdat er een breed spectrum is van typen en van de mate van gehoorverlies, moeten gehoortoestellen individueel voorgeschreven worden passend bij ieders gehoorverlies - een beetje als brillen. De voornaamste soorten gehoortoestellen zijn:

 • in het gehoorkanaal (CIC) (completely in the canal)
 • in het oor (IHO)
 • achter het oor(AHO)
 • kasttoestellen
 • in brilmontuur
 • beengeleidertoestellen

Van zowel de CIC als de IHO bevinden alle componenten zich in het schaaltje en het hoortoestel zit helemaal in het oor of het gehoorkanaal. Gewoonlijk zijn deze geschikt voor licht tot matig verlies.
AHO hoortoestellen zijn geschikt voor een breder spectrum van gehoorverlies, van matig tot zeer ernstig.
Kasttoestellen zijn gewoonlijk bestemd voor mensen die erg doof zijn met een verlies boven 110dB, of voor mensen die niet kunnen omgaan met andere (kleinere) typen hoortoestellen.


Vorig onderwerp Terug naar achtergrondinformatie Volgend onderwerp


Professionele hulp en advies

Zoals u inmiddels begrepen heeft, kunnen gehoorproblemen vele verschillende oorzaken hebben. Wanneer een gehoorstoring duidelijk wordt of door een arts is vastgesteld, is het belangrijk de juiste professionele hulp te verkrijgen.

Indien een oorarts heeft vastgesteld dat hetgehoorverlies niet medisch of chirurgisch behandelbaar is, zal onze audicien u uitleggen dat de meest juiste en effectieve manier om iets aan de problemen te doen het gebruik is van een hoortoestel.

De hedendaagse digitale hoortoestellen zijn uiterst ingewikkelde technische instrumenten. Door de recente ontwikkelingen in de hoortoestellentechnologie en de toegenomen kennis en vaardigheden van de deskundigen, zijn er zeer weinig mensen met een verminderd gehoorvermogen die geen baat hebben bij het gebruik van een hoortoestel.


Vorig ondewerp Terug naar achtergrondinformatie

Digitale tegenover conventionele hoortoestellen

Jammer genoeg zijn zowel de digitaal-programmeerbare als die met een regelaar analoog in hun signaalverwerking, hetgeen bepaalde begrenzingen bereikt heeft in termen van technologie. Over het geheel genomen zijn deze analoge hoortoestellen niet in staat geweest tot het oplossen van van oudsher bekende problemen die gebruikers van hoortoestellen tegenkomen, zoals:

 • moeilijk verstaan in aanwezigheid van achtergrondlawaai
 • hinder veroorzaakt door akoestische feedback
 • abnormale waarneming van geluidssterkte zoals die ervaren wordt doorvele slechthorenden

Echter, de doorbraak indigitale technologie heeft de situatie veranderd. Klik hier om te zien hoe digitale techniek werkt.


Vorig onderwerp Terug naar achtergrondinformatie Volgend onderwerp


Professionele hulp en advies

Zoals u inmiddels begrepen heeft, kunnen gehoorproblemen vele verschillende oorzaken hebben. Wanneer een gehoorstoring duidelijk wordt of door een arts is vastgesteld, is het belangrijk de juiste professionele hulp te verkrijgen.

Indien een oorarts heeft vastgesteld dat hetgehoorverlies niet medisch of chirurgisch behandelbaar is, zal onze audicien u uitleggen dat de meest juiste en effectieve manier om iets aan de problemen te doen het gebruik is van een hoortoestel.

De hedendaagse hoortoestellen -vooral de onlangs ontwikkelde digitale apparaten- zijn uiterst ingewikkelde technische instrumenten. Door de recente ontwikkelingen in de hoortoestellentechnologie en de toegenomen kennis en vaardigheden van de deskundigen, zijn er zeer weinig mensen meteen verminderd gehoorvermogen die geen baat hebben bij het gebruik van een hoortoestel.


Vorig onderwerp Terug naar achtergrondinformatie Volgend onderwerp


Een of twee hoortoestellen?

Het dragen van twee hoortoestellen betekent niet dat u tweemaal zo doof bent! In het geval van gehoorschade in beide oren, heeft een hoortoestel in beide oren enkele voordelen:

 • geluid kan natuurlijker en helderder klinken wannneer beide oren even duidelijk horen
 • een lager volumeniveau kan gehanteerd worden
 • het horen temidden van lawaai kan makkelijker worden
 • het kan makkelijker worden te horen waar hetgeluid vandaan komt

Vorig onderwerp Terug naar achtergrondinformatie Volgend onderwerp


Tips voor het praten met slechthorenden

 • Blijf zo dicht mogelijk in de buurt van de slechthorende, verwijder u niet verder dan anderhalve meter
 • Direct contact, zoals oogcontact, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal kan de communicatiever gemakkelijken
 • Spreek normaal en wat langzaam, maar schreeuw niet
 • Articuleer duidelijk
 • Probeer hetzelfde eens op een andere manier te zeggen als u niet begrepen wordt
 • Verminder achtergrondlawaai - zet radio of televisie af
 • Vergewis u ervan dat het licht niet inzijn/haar ogen schijnt
 • Zit niet met uw handen voor uw gezicht en mond
 • Wees altijd geduldig en begrijpend en geef al uw steun en bemoediging aan de slechthorende

Vorig onderwerp Terug naar achtergrondinformatie

Bezoek adres
 • Medisch Centrum West

 • Telefoon 0182 - 61 28 41

 • Mozartlaan 2

 • Fax 0182 - 61 36 26

 • 2742BN Waddinxveen

 • E-mail: info@hoorstudio.nl
 •  

 •  

 • Ontwerp en realisatie:

 • Av@nt
Openingstijden
 • Maandag:
  10.00 uur - 17.00 uur

 • Dinsdag:
  10.00 uur - 17.00 uur

 • Donderdag:
  10.00 uur - 17.00 uur

 • Belt u gerust voor een afspraak